യോഗ ശാസ്ത്രീയമാണോ? – Dr Viswanathan C

യോഗ ശാസ്ത്രീയമാണോ? – Talk by Dr Viswanathan C
Date: 21 June 2021, 2:00pm
Live at: facebook.com/OutgroPage

Organised by UC College – Freethinkers Club
Media Partner: Outgro

അന്താരാഷ്ട്ര യോഗ ദിനത്തില്‍ UC കോളേജ് – ഫ്രീതിങ്കേഴ്സ് ക്ലബുമായി സഹകരിച്ച് യോഗ ശാസ്ത്രീയമാണോ? എന്ന വിഷയത്തില്‍ Dr വിശ്വനാഥന്‍ സി യുടെ പ്രഭാഷണം സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രഭാഷണം ലൈവ് ആയി Outgro ഫേസ്ബുക് പേജില്‍ ലഭ്യമാണ്. പ്രേക്ഷകരുടെ ചോദ്യങ്ങള്‍ comment ആയി ഇടാവുന്നതാണ്.

ഏവര്‍ക്കും സ്വാഗതം.

Share to

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *